מכבי ללא הפסקה 3555*

שירותי מכבי online

קורונה: עדכונים בשירותי מכבי
בהתאם למצב

לאור הנחיות משרד הבריאות, חלים מפעם לפעם עדכונים ושינויים בשירותי מכבי. חשוב להתעדכן
במדריך השירותים לפני שאתם פונים לשירות

לקריאת תקנון מכבי שלי >> לקריאת תקנון מכבי זהב >>