מכבי ללא הפסקה 3555*

שירותי מכבי online

חיסון קורונה

אוכלוסיית הזכאים לחיסון הורחבה לכלל האוכלוסייה מעל גיל 16 (למעט מחלימים מקורונה)
למידע המלא על החיסון ואופן זימון התור

לקריאת תקנון מכבי שלי >> לקריאת תקנון מכבי זהב >>